<  1/24  >
 

<  2/24  >
 

<  3/24  >
 

<  4/24  >
 

<  5/24  >
 

<  6/24  >
 

<  7/24  >
 

<  8/24  >
 

<  9/24  >
 

<  10/24  >
 

<  11/24  >
 

<  12/24  >
 

<  13/24  >
 

<  14/24  >
 

<  15/24  >
 

<  16/24  >
 

<  17/24  >
 

<  18/24  >
 

<  19/24  >
 

<  20/24  >
 

<  21/24  >
 

<  22/24  >
 

<  23/24  >
 

<  24/24  >
 DON'T RUN (TTTT ism Timelab)

28.11.2013 – 22.12.2013
Dinsdag tot Zaterdag. 11u - 19u

Donderdag 05.12 (11u - 24) - Vernissage
Zondag 22.12 (14u - 22u) - Finissage

NL

Don't Run, een project geïnitieerd door Eugenia Morpurgo en Juan Montero, verkent de mogelijkheden van een collectieve open productielijn voor het ontwerp en de productie van schoenen. Hierbij maken zij gebruik van snelle productiemachines zoals lasersnijders, maar ook vereenvoudigde assemblage modellen. Op die manier brengen zij een nieuwe vorm van productie de winkelstraat binnen. Morpurgo en Montero creëren een persoonlijk en innovatief systeem van productie en consumptie dat de consument aanzet om een integraal onderdeel te worden van het proces.

Don't Run is een samenwerking tussen timelab en These Things Take Time. Met dit evenement worden vragen opgeworpen over de wijze van productie in de 21ste eeuw. Met de snelle opkomst van nieuwe digitale technieken en open-source software, wordt de kloof tussen consument en producent stelselmatig opnieuw gedicht. De werkplaats en hedendaagse ambachtsvormen worden opnieuw in het leven geïntroduceerd. Is dit het begin van een tijdperk waarin onze (vanzelfsprekende) relatie tot alledaagse objecten helemaal omgegooid wordt?

Tussen 28 november en 22 december wordt TTTT omgevormd tot tijdelijk atelier waar je samen met de ontwerpers de uitwerking van hun proces kan beïnvloeden en uittesten.

Juan

Juan is een conceptueel ontwerper. Hij woont en werkt in Londen, Eindhoven en Milaan. Een nomadische levensstijl heeft zijn bewustzijn van het sociaal-politiek en cultureel potentieel van design verhoogd.

Projecten worden gestimuleerd door de noodzaak om nieuwe menselijke interacties te creëren. Door te werken binnen de vaste contouren van bepaalde systemen, tracht hij de mogelijke decentralisatie van onze huidige productiemogelijkheden te illustreren. Door het onontgonnen potentieel te benadrukken van de alledaagse omgeving wil Juan een verschuiving in onze attitude teweegbrengen en een radicale verandering in ons gedrag.

Eugenia

Eugenia Morpurgo is een Italiaanse designer uit Venetië. Ze woont en werkt in Eindhoven. Na afgestudeerd te zijn als industrieel designer in Venetië begon ze gaar studie master in Social Design aan de Design Academy Eindhoven. Tijdens haar studies, nam ze deel aan het onderzoeksprogramma over ambacht en ontwikkeling Atelier Rwanda in Rwanda (2009-2010). Momenteel werkt ze al autonoom ontwerper. En werkt ze aan projecten rond innovatie en ontwikkeling in het veld van het digitale maken.


ENG

28.11.2013 – 22.12.2013
Tuesday until Saturday. 11hr - 19hr

Thursday 05.12 (11hr - 24hr) - Opening
Sunday 22.12 (14hr - 22hr) - Closing

Initiated by Eugenia Morpurgo and Juan Montero, Don't run – explores the possibility of a collaborative open production line for shoe making and design.
The use of rapid manufacturing machines such as laser cutters are used alongside revised and simplified assembly methods to introduce a new form of manufacturing to the high street. Creating an entirely personal and innovative system of production and consumption that encourages the consumer to become an integral part of the process.

Don't Run is a collaboration between timelab and These Things Take Time. With this event the artist/designers raise questions about our mode of production in the 21st century. The fastidious evolution of new digital techniques and open-source software, will close again the great gap between consumer and producer. The workspace and new forms of hands-craft are again being reintroduced in our daily lives. Might this be the beginning of a new era in which our (self-evident) relation to commodities is being challenged?

Between the 28th of November and the 22th of December we invite you to come and join us, Influence the process and help us test the system.

Juan

Juan is a Conceptual Designer who has lived and worked in London, Eindhoven, and Milan. A nomadic lifestyle has increased his awareness of the socio-political and cultural potential of design.

Projects are stimulated by the need to create new human interactions. Working within the constraints of existing systems the aim is to Illustrate the possible decentralisation of our current means of production. Highlighting and utilising the untapped potential of the everyday environment in which we already surround ourselves In the hope that a slight change in attitude can lead to a radical change in behaviour. "

Eugenia

Eugenia Morpurgo (1987) is an Italian designer, from Venice, currently based in Eindhoven, The Netherlands.
After graduating at the Industrial design bachelor in Venice she moved to The Netherland to attend the master in Social Design at the Design Academy Eindhoven.
Parallel to her studies, she took part to the research program on craft and development Atelier Rwanda based in Rwanda (2009-2010).
Currently she works as an independent designer, with project dealing with research, innovation and development in the field of digital craft.

Web
www.dontrun-beta.com
www.timelab.org
www.thesethingstaketime.be


Curators
Godart Bakkers
Matthias Yzebaert
Laura Herman


tttt@thesethingstaketime.be / Nederkouter 36 - 9000 Ghent / +32 474 75 82 74