<  1/52  >
 

<  2/52  >
 

<  3/52  >
 

<  4/52  >
 

<  5/52  >
 

<  6/52  >
 

<  7/52  >
 

<  8/52  >
 

<  9/52  >
 

<  10/52  >
 

<  11/52  >
 

<  12/52  >
 

<  13/52  >
 

<  14/52  >
 

<  15/52  >
 

<  16/52  >
 

<  17/52  >
 

<  18/52  >
 

<  19/52  >
 

<  20/52  >
 

<  21/52  >
 

<  22/52  >
 

<  23/52  >
 

<  24/52  >
 

<  25/52  >
 

<  26/52  >
 

<  27/52  >
 

<  28/52  >
 

<  29/52  >
 

<  30/52  >
 

<  31/52  >
 

<  32/52  >
 

<  33/52  >
 

<  34/52  >
 

<  35/52  >
 

<  36/52  >
 

<  37/52  >
 

<  38/52  >
 

<  39/52  >
 

<  40/52  >
 

<  41/52  >
 

<  42/52  >
 

<  43/52  >
 

<  44/52  >
 

<  45/52  >
 

<  46/52  >
 

<  47/52  >
 

<  48/52  >
 

<  49/52  >
 

<  50/52  >
 

<  51/52  >
 

<  52/52  >
 'The Servant Of The Unmeasurable' - Bram De Jonghe (TTTT26)

An attempt to fully transform space and time into a single poetic gesture, without excluding the broader meanings and associations of the viewer,
by Bram De Jonghe

ENG:
Bram De Jonghe (°1985, Oostende, B-negative) studied graphic design and sculpture at Sint-Lukas in Ghent. He currently lives and works in Den Hague, Netherlands. After receiving the Volkskrant Visual Art Price in 2015 and various shows in the Netherlands (Billytown, Den Hague; Stroom, Den Hague; PAKT, Amsterdam), These Things Take Time (TTTT) proudly presents Bram De Jonghe’s first solo show in Belgium.

Bram De Jonghe’s intervention at These Things Take Time is a radical and brutal transformation of the space to an artwork that can experienced as such. The exhibition becomes the work of art and vice versa. The result appears a complete surprise among visitors, curators but even the artist since his practice is based on associations, thesis, antithesis and reflections. Starting from the realm of art history, his personal experiences and playful relations, the work demonstrates multiple layers of meanings. It is embedded in the title The Servant of the Unmeasurable with which De Jonghe alludes to his strivings in perpetrating the impossible or unreachable; Universal beauty pops up in unknown or unachievable matters…

The title refers as well to the task of the artist that is undefined yet necessary. De Jonghe considers his artistic practice as compulsive whithout knowing where it originates from. Richard Tuttle hits the core to the question why he creates art; “So, I won’t have to do it again”, was his answer.

From the juryreport from De Volkskrant Visual Art Price 2015:
“In this winner households a happy, researching and free spirit who does not care about conventions. The work is modest yet very present; poetry floats in the air. “Reality got wrenched by this work to effectuate a space in which the spirit blows” dixit Johnny van Doorn. This edition of the Volkskrant Visual Art Price predicts the future. The winner is young and the oeuvre is at tender age. But the playful/serious approach, his feel for materials and image and his skill to transform spaces offers a promising and adventurous perspective. (…)”

NL:
Bram De Jonghe (°1985, Oostende , bloedgroep B-negatief) studeerde grafisch ontwerp en beeldhouwkunst aan Sint-Lucas te Gent en woont en werkt momenteel in Den Haag, Nederland. Na diverse solotentoonstellingen in Nederland (Billytown, Den Haag; Stroom, Den Haag; PAKT, Amsterdam) en het in ontvangst nemen van De Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2015, presenteert These Things Take Time (TTTT) Bram De Jonghe’s eerste soloshow in België.

Bram De Jonghe’s interventie in These Things Take Time is een radicale en brutale transformatie naar een beeldend werk dat de totaalervaring van het kunstwerk vooropstelt. De tentoonstelling wordt het werk en vice versa. Het resultaat is zowel voor de toeschouwer, TTTT als De Jonghe een verrassing, daar De Jonghes praktijk uit these, antithese, reflectie en associatie bestaat.
Vertrekkende vanuit de rijkdom van de kunstgeschiedenis, zijn persoonlijke ervaringen, en speelse verbanden bestaat het werk van De Jonghe uit een rijke en gevarieerde veelheid aan betekenissen. Dit komt terug in de titel The Servant of the Unmeasurable: hiermee alludeert De Jonghe naar zijn streven om het onmogelijke en onbereikbare te beteugelen; waar het onbereikbare of hetgeen ongekend is, vragen genereert die de bouwstenen van een universele schoonheid herbergen...

De titel verwijst eveneens naar de taak van de kunstenaar die hij heeft te vervullen; een taak die ongedefinieerd is en tegelijkertijd dwangmatig. Ook De Jonghe beschouwt zijn kunstenaarschap als een compulsieve aandoening waarvan de oorsprong niet kenbaar is. Kunstenaar Richard Tuttle vat dit mooi samen in zijn antwoord op de vraag waarom hij werk maakt; “So, I won’t have to do it again”, was zijn antwoord.

Uit het juryrapport van De Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2015: “In deze winnaar huist een vrolijke, onderzoekende en vrije geest die geen conventies kent. Het werk is bescheiden en toch is het heel veel; er hangt poëzie in de lucht. De werkelijkheid wordt door dit werk opengewrikt tot er ruimte komt waar ‘de geest moet waaien’, zoals wijlen Johnny van Doorn het uitdrukte. Met deze editie neemt de Volkskrant Beeldende Kunstprijs met nadruk een voorschot op de toekomst. Deze winnaar is jong en het oeuvre is pril. Maar zijn speels-serieuze inslag, zijn open oog voor materiaal en beeld en zijn vermogen om ruimtes te transformeren, bieden een hoopvol en avontuurlijk perspectief.(...)”tttt@thesethingstaketime.be / Nederkouter 36 - 9000 Ghent / +32 474 75 82 74